תקנון

חלק זה עוסק במדיניות לגבי מוצרי סיבידי (CBD) בלבד

 1. המשלוחים נשלחים מאנגליה ישירות על ידי היצרן במשלוח בינלאומי של חברת Royal Mail ולאחר אישור ההזמנה המוצרים ישלחו לכתובת שציינתם באתר.

  שימו לב: יש לציין את כתובת המגורים ולא את כתובת העבודה בכדי להימנע ממצב בו המשלוח יאבד.

 2. “רפואת האמהות שלנו” והיצרן לא ישאו באחריות על משלוחים שאבדו, הוחזרו, הוחרמו ו/או על תשלומי מכס/מע”מ, מיסים נוספים ו/או עיכוב ברשויות המכס, הדואר וכיוצא בכך.
 3. הלקוח ישא באחריות לבדוק מול הרשויות בארצו, המשרדים והרופאים לגבי חוקיות השימוש (על פי מצב בריאותו) והייבוא של המוצרים לארצו, עוד לפני ההזמנה. “רפואת האמהות שלנו” והיצרן לא ישאו באחריות על אף אחד מהנושאים הנ”ל.
 4. כל ההזמנות שיתבצעו בין הימים ב’-ה’ יטופלו כבר במהלך יום העסקים שלמחרת.
  שימו לב: ההזמנות אינן מועברות ו/או נשלחות בימים שישי-ראשון או בימי חג (חגי אנגליה או חגי ישראל).
 5. לאחר שילוח ההזמנה יסופק במייל מספר החבילה לצורך מעקב. אנו ממליצים להשתמש באפליקציית 17TRACK להורדה מהאפסטור או מגוגל פליי לצורך מעקב אחר החבילות. 
 6. במידה ונגרם נזק למוצר יש לשלוח תמונה ברורה ומסודרת עם תיאור הנזק אל “רפואת האמהות שלנו” בצירוף פרטי ההזמנה והכתובת למשלוח של הלקוח. אנו נעביר את המידע ליצרן לצורך בחינה של הנושא ושיקול דעתו.
 7. “רפואת האמהות שלנו” והיצרן רשאים לסרב לקבל הזמנה ואף לבטלה.
 8. על המשתמש באתר ורוכש השירותים להיות בן 18 ומעלה ובעל כרטיס אשראי תקף וחוקי.

חלק זה עוסק במדיניות הכללית באתר (לא כולל מוצרי CBD)

 1. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף עקב הגישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. מובהר כי אין המפעיל אחראי לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים חיצוניים. המפעיל אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש כלשהו באתר.
 2. אתר “רפואת האמהות שלי” (להלן “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר מציע למכירה את המוצרים באתר (להלן: “המוכר”) ומנוהל ע”י רובי ארומתרפיה.
 3. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון ותנאי שימוש אלו. יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.
 4. האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אשר יוזן על ידי המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש לצורך ביצוע איזה מהפעולות על פי הוראות התקנון בכללותן, ו/או כנדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 5. המשתמש יודע כי האתר ומפעיליו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע, בכדי להימנע מהעברתו לגורמים שלישיים חיצוניים.
 6. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, אך בקיום מקרים שאינם בשליטת האתר ו/או מפעיליו ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיו האתר ומפעיליו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו באם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 7. חל איסור על המשתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, להציג, לשדר, לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להנפיק רישיון למכור, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של בעלי האתר “רפואת האמהות שלנו – רובי ארומתרפיה”.
 8. כל המבצע פעולה ו/או קנייה באתר, בין אם היא טלפונית ובין אם היא דרך האתר, מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים לתנאיו, וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, והדבר יהווה בסיס משפטי.
 9. מפעיל האתר יוכל להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר, בין אם נתן הודעה על כך מראש למשתמשיו ובין אם לאו, בלא שתהא לו כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג’ אחר עם הפסקת או שינוי השירות.
 10. המשתמש מודע לכך שכל שימוש באתר זה מבוצע על אחריותו בלבד.
 11. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכל המוסר פרטים כוזבים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לאתר בשל כך.
 12. על מנת שהמפעיל יוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור המשתמש פרטים שגויים, המפעיל לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אל יעדם. במקרה וחבילה עם המוצרים שנרכשו תוחזר אל המפעיל בשל פרטים שגויים, לא יוחזרו למשתמש דמי המשלוח, והמשתמש יאלץ לשלם דמי משלוח נוספים על מנת שההזמנה תישלח אליו בשנית.
 13. למזמינים מעבר לקו הירוק, במקום בו חברות השילוח אינן מחלקות כלל או דורשות תוספת תשלום, המזמין יצטרך לשלם את התוספת על מנת לקבל את המוצר. באזורים אלו יתכנו עיכובים בזמני האספקה מעבר למועד הנקוב בעת ביצוע ההזמנה.

  לאחר שהמשתמש מסר את כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר ואישר את שליחת ההזמנה, יחשב הדבר לביצוע הזמנה על ידי המשתמש.

  עם ביצוע הזמנה על ידי המשתמש ישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה עדיין אינו מחייב את המפעיל לספק את המוצרים, והוא רק מודיע למשתמש שפרטי הזמנתו נקלטו במערכת בהצלחה.

  בעת קליטת ההזמנה יבצע המפעיל בדיקת מלאי של המוצרים המבוקשים, ובמקרה של תשלום בכרטיס אשראי, יבדוק גם את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש. עם אישור התשלום על ידי חברת האשראי ההזמנה תטופל בהתאם לסוג המשלוח שנבחר.

  מועד המשלוח וימי העסקים יקבעו החל מיום אישור ההזמנה והתשלום בפועל על ידי חברת האשראי, או כל אפשרות תשלום אחרת שנבחרה.

 14. כל תמונה המופיעה באתר לצד המוצר מיועדת להמחשה בלבד, ויתכנו הבדלים בין הגוונים או העיצובים המופיעים בתצלום לבין הגוון\העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק.
 15. אין האתר אחראי על אופי השימוש ותוצאותיו במוצר שנרכש באתר.
 16. המשתמש מודע לכך כי המוצרים באתר הם מוצרים המקוטלגים בקטגוריה של מוצרי “ארומה ואמונה”, “מוצרי בריאות טבעית”, “שמנים וקוסמטיקה” במהותם, וכי המוצרים באתר לא עברו את בדיקות משרד הבריאות בישראל.
 17. החנות “רפואת האמהות שלנו – רובי ארומתרפיה” או מפעיליו/בעליו, לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק עקיף, ישיר, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים או בחומרי הגלם הנמכרים באתר זה, או מרכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה (תהא עילת התביעה אשר תהא) לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 18. התשלום באתר מתבצע באמצעות כל כרטיס האשראי למעט דיינרס ו/או אמריקן אקספרס.
  ניתן לשלם באמצעות אפליקציית ביט (bit).
  ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית.

  במקרה של תשלום באפליקציית ביט (bit) או באמצעות העברה בנקאית, הזמנתכם לא תישלח עד שהתשלום יתקבל ויאושר בפועל בחשבון הבנק שלנו, או לחילופין כאשר נקבל מכם אסמכתא או צילום מסך המאשרים את העברתכם. במידה ולא תתבצע העברה עד 2 ימי עסקים (יום ההזמנה נחשב ליום עסקים אם בוצעה ההזמנה לפני השעה 16:00) מעת ביצוע ההזמנה, הזמנתכם תבוטל אוטומטית והמוצרים יוחזרו למלאי.

 19. התשלומים באתר מתבצעים באמצעות עמודי סליקה חיצוניים ומאובטחים, ואיננו שומרים את פרטי כרטיס האשראי. העברת נתוני התשלום מוצפנת ומאובטחת בפרוטוקול SSL וגם בתקן PCI, כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן של המשתמש לאתר. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, המפעיל לא יישא באחריות לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה, לרבות במקרה של פריצה למחשבי המפעיל. המפעיל מתחייב לא לעשות כל שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר, אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת האינפורמציה הדרושה למשתמש כמפורט בתקנון זה ו/או באתר.
 20. במקרה בו לא אושרה עסקה על ידי חברת האשראי, או שהמוצר המבוקש אזל מהמלאי של המפעיל, יפנה המפעיל אל המשתמש לשם מסירת אמצעי תשלום אחר או לצורך ביטול ההזמנה.
 21. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר קיים במלאי של המפעיל במועד ההזמנה או האספקה, אך גם במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר טרם הוסר מהאתר עד למועד ביצוע הזמנת המשתמש, לא יהיה המפעיל מחויב במכירת המוצר בפועל, ולמשתמש לא תהה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק (ישיר או עקיף) אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג’.
 22. האמור לעיל הינו בכפוף לכך שהמפעיל ישיב למשתמש את הסכום ששולם במלואו ו/או יבטל את החיוב במידה ובוצע כזה. יש להדגיש ולהבהיר כי יתכן מצב בו על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא אינו קיים במלאי והמפעיל אינו יכול לספק אותו למשתמש. במצב כזה ההזמנה תבוטל ויוחזר התשלום למשתמש (במידה וכבר שולם) ולמשתמש לא תהה כל טענה ו/או תלונה בקשר לכך.
 23. בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת: שביתות, שריפה, שיטפון, מלחמה וכו’, יידע המפעיל את הרוכש מיד עם היוודע דבר האיחור, ויאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, קבלת מוצר חלופי או ביטול העסקה והשבת כספו.
 24. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, רשאי המפעיל להעמיד את המוצרים ללקוח במקום סמוך אשר יתואם עמם מראש.
 25. התקנון של רשות הדואר לישראל ושל חברת השליחויות, או של כל גוף אחר באמצעותו האתר מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים, יחול על כל אספקה/הובלה של כל מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
 26. מועד שליחת המוצרים הינו בין 7 ל- 10 ימי עסקים הנספרים מיום קבלת אישור העסקה מחברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר. (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 27. אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה על ידי המפעיל באמצעות משלוח המוצר לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה.
 28. המפעיל לא ישא באחריות על כל נזק שעלול להיגרם למוצרים מרגע יציאתם למשלוח. במקרה של קבלת מוצר שניזוק במהלך השילוח, יאלץ המפעיל לפתוח פניה לחברת השילוח, והמשתמש יאלץ להמתין עד לסיום הטיפול והבירור בנושא. במידה ויוחלט כי חברת השילוח היא זו שאחראית באופן ישיר לנזק שנגרם למוצר, יפצה המפעיל את המשתמש בהתאם לפיצוי אותו הציעה חברת השילוח.  
 29. המפעיל לא ישא באחריות כלפי המשתמש בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח.
 30. במידה וקיימת אופציה למשלוח בדואר רשום, האחריות תחול על המשתמש בלבד. המפעיל משתמש בשירותי המשלוח של דואר ישראל באופן של דואר רשום בלבד, ולא ייקח אחריות בכל מקרה של תקלה באספקה. המפעיל יספק למשתמש את מספר המעקב של החבילה מיד לאחר שהמשלוח יצא לדרך.
 31. משלוח עד הבית באמצעות חברת שליחויות היא אפשרות מומלצת ובטוחה, בה יקבל המשתמש את המוצרים תוך זמן קצר.
 32. במידה והמשתמש לא אסף את החבילה מסניף הדואר בזמן והחבילה הוחזרה לשולח להלן “רפואת האמהות שלנו – רובי ארומתרפיה” יצטרך המשתמש לשלם על משלוח חדש. במידה והמשתמש לא מעוניין לשלם על משלוח נוסף ומעוניין לבטל את ההזמנה, יקבל המשתמש החזר כספי על המוצר בלבד, ללא עלות דמי המשלוח + הפחתה של 10% ממחיר המוצר.
 33. לא יתקבל החזר כספי על ביטול שליחות לאחר שזו כבר הוזמנה ו\או הופעלה. 
 34. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות המלאה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להאריך או לקצר את משך הזמן בו יתקיים מבצע באתר או אפילו לבטלו לחלוטין. למשתמש לא תהה כל טענה ו/או תביעה בגין החלטה זו.
 35. המפעיל רשאי להגביל את כמות הקנייה של המוצרים על פי שיקול דעתו הבלעדית.
 36. למפעיל שמורה הזכות המלאה לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת.
 37. המפעיל רשאי להפסיק או להשהות את פעילות האתר לפי הצורך, ללא מתן הודעה מוקדמת.
 38. אתר “רפואת האמהות שלנו – רובי ארומתרפיה” רשאי לשלוח מידי פעם הודעות בדוא”ל המכילות מודעות פרסומיות.

  לרשותכם מענה אנושי בטלפון מספר: 054-2494610 בימים: א’-ה’ בין השעות: 09:30-13:30 לבין: 16:30-20:30.

 39. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע משימוש באתר זה, הוא בית המשפט המוסמך באזור ראשון לציון, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 40. במידה והמשתמש מעוניין לבטל הזמנה כלשהי, עליו להודיע על כך למפעיל כמה שיותר מהר. אם המוצר טרם נשלח, המפעיל יבטל את ההזמנה. במידה והמוצר כבר נשלח, האחריות לשליחת המוצר בחזרה אל המפעיל תחל על המשתמש.
 • לא ניתן להחזיר מוצרים שהמשתמש פתח את אריזתם ו\או עשה בהם שימוש כלשהו. במקרה של החזרת מוצר והחלפתו באחר, יישא המשתמש בעלות המשלוח הכפולה.
 • לא ניתן לזכות כרטיס אשראי מסוג דיירקט. במידה והרכישה נעשתה בכרטיס זה, הזיכוי יועבר ישירות לחשבון הבנק של המשתמש.